BL2 ENGINYERIA, S.L.
C/ Joan Miró, 2-4
17500 RIPOLL

Fax 972 714 438
info@bl2enginyeria.com
www.bl2enginyeria.com
consultoria energètica

En el moment present la liberalització dels mercats energètics, dona oportunitats de estalvis econòmics a les empreses. Però cal una dedicació i uns coneixements especialitzats d’aquests mercats que no sempre es poden tenir a la pròpia empresa.
BL2 ENGINYERIA, S.L. ofereix assessorar-los en la gestió de l’energia.

Detall de les tasques a realitzar en l’assessorament energètic:
  • Recollida de dades dels consums elèctrics històrics: facturació i consum de comptador.
  • Recollida de dades de facturació de gas per obtenir un històric de consum.
  • Estudi elèctric complet, determinant els paràmetres òptims de contractació elèctrica.
  • Negociació amb les diferents companyies comercialitzadores per tal d’obtenir el millor contracte de subministrament de gas i electricitat.
  • Seguiment mensual dels consums i costos del client: lectura directa del consum elèctric des del registrador (via telefònica),  revisió de les factures, seguiment de les incidències de consum i reclamació a la companyia, anàlisi de les dades de consum elèctric possibilitant al client el coneixement detallat del seu consum.
  • Realització de les gestions de cara a la companyia elèctrica: reclamació de factures, incidències en el subministrament, canvis en la modalitat  o paràmetres de contractació...