BL2 ENGINYERIA, S.L.
C/ Joan Miró, 2-4
17500 RIPOLL

Fax 972 714 438
info@bl2enginyeria.com
www.bl2enginyeria.com
l'empresa

BL2 ENGINYERIA, S.L. és una empresa especialitzada en donar servei d’assessorament tècnic i econòmic a clients industrials en els aspectes de negociacions amb les companyies energètiques (gas i electricitat), i en la realització de projectes de instal·lacions tècniques.

Actualment BL2 ENGINYERIA està assessorant a uns 40 clients de tot Catalunya, des de petites empreses (potències contractades de 100 kW aproximadament, i un consum anual de 1 GWh/any) fins a grans grups empresarials ( amb múltiples centres de treball i consums fins a 50 GWh/any).